Noticias

Director: José Beuter

Solistes: Cris Gala (soprano), Meritxell Serrano (alt), Josep Puy (tenor), Karl Svensson (baix), Diego Angel Navas (Baix).

La coral Cor amb Swing va ser fundada al novembre del 1996 sent dirigida des del començament per en Josep Beuter. La coral Cor amb Swing s’especialitza en música moderna, especialment espirituals negres i gospel. Molts del temes estan arranjats pel propi Josep Beuter. Actualment la coral està formada per 12 – 14 cantants i 4 solistes. Tal i com indica el seu nom, la coral Cor amb swing interpreta els temes de gospel tradicional mitjançant la conversió, quan cal, de les corxeres (divisió binària), a tresets (divisió ternària), la qual cosa és cantar amb Swing.

La coral ha realitzat nombrosos concerts essent requerida en moltes ocasions per actes oficials d’entitats com ara l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramón Llull, CETR, etc. També ha actuat en festes de barri com les Festes de les Corts, del Poble Nou, del carrer Muntaner, etc.

La coral Cor amb Swing dóna suport a entitats que realitzan actes benèfics d’interès públic. Ha actuat per Nuestros Pequeños Hermanos, Minusvàlids Associats pel Transport Adaptat, M.A.T.A., (amb la col·laboració de “La Caixa”). Vilanimal (associació per a la defensa dels animals). També és requerida assíduament per acompanyar enllaços matrimonials degut a la temàtica espiritual de les seves cançons.

El seu director, Josep Beuter, és compositor, multi instrumentista, membre de la SGAE i compositor contractat per RTVE des de 1996.